Åtal gällande människorov m.m

2023-10-12

Åklagaren väckte åtal den 12 oktober 2023 mot fyra män varav två är häktade för bland annat människorov och grovt övergrepp i rättssak. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas måndagen den 23 oktober 2023 kl. 09.00 och beräknas pågå under följande fyra huvudförhandlingsdagar: måndagen den 23 oktober 2023 kl. 09:00, tisdagen den 24 oktober 2023 kl. 09:00, onsdagen den 25 oktober 2023 kl. 09:00 samt torsdagen den 26 oktober 2023 kl. 09:00.

  Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 19 oktober 2023 klockan 10:00 genom e-post adm.halmstad@dom.se eller telefon 035-15 25 03 till säkerhetsansvarig Hans Fajersson.

 

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

 

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Bild- och ljudupptagning

Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

 

Tillägg om undantag har getts för journalister:

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.