Åtal för mord m.m. på Emporia köpcentrum i Malmö

2023-08-04

Huvudförhandlingen inleds den 8 augusti och beräknas pågå i sex dagar med avslutning den 22 augusti. Åklagaren har utöver omfattande skriftlig bevisning åberopat flera vittnes- och målsägandeförhör. Med undantag av åklagarens och målsägandenas yrkanden samt den tilltalades inställningar (dag 1 kl. 09.00) kommer hela förhandlingen att hållas inom stängda dörrar.

– Allmänintresset för målet är mycket stort men det finns dubbla skäl att hålla förhandlingen inom stängda dörrar, säger chefsrådman Lennart Strinäs.

– Dels är ytterligare sju personer häktade för delaktighet i brottsligheten och i den delen råder fortfarande förundersökningssekretess. Under huvudförhandlingen avseende 16-åringen kommer det alltså att läggas fram uppgifter som fortfarande omfattas av sekretess. Dels innebär den tilltalades låga ålder att det gäller särskilda bestämmelser för huvudförhandlingen som innebär att ett mycket stort allmänintresse utgör ett skäl för stängda dörrar.

Åtal gällande övriga i målet misstänkta personer väntas inkomma till tingsrätten under senare delen av september. Den huvudförhandlingen kommer att vara offentlig och beräknas pågå i cirka 20 dagar.