Åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet

2023-08-28

Huvudförhandlingen och offentlighet

Huvudförhandlingen inleds måndagen den 4 september kl. 09.00 och beräknas avslutas måndagen den 25 september. Delar av sakframställningarna bedöms, med hänsyn till sträng sekretess, hållas bakom stängda dörrar. Den tilltalade och flera vittnen kommer att höras om omständigheter som till stor del omfattas av samma stränga sekretess. Av dessa skäl kommer huvudförhandlingen till relativt stor del ske bakom stängda dörrar. Huvudförhandlingen genomförs preliminärt enligt följande.

- Måndagen den 4 september kl. 09.00–16.30: Parternas yrkanden och inställningar samt den inledande delen av åklagarens sakframställning (öppna dörrar).

- Tisdagen den 5 september kl. 09.00–12.00: Åklagarens fortsatta sakframställning (stängda dörrar).

- Tisdagen den 5 september kl. 13.30–16.30: Försvarets sakframställning (stängda dörrar i mindre mån).

- Torsdagen den 7 september kl. 09.00–16.30: Förhör med den tilltalade (stängda dörrar).

- Torsdagen den 14 september kl. 09.00–16.30: Fortsatt förhör med den tilltalade (stängda dörrar).

- Fredagen den 15 september kl. 09.00–16.30: Reservdag. Eventuellt fortsatt förhör med den tilltalade (stängda dörrar).

- Fredagen den 22 september kl. 09.00: Vittnesförhör (delvis stängda dörrar).

- Fredagen den 22 september kl. 10:30: Vittnesförhör (stängda dörrar).

- Fredagen den 22 september kl. 13.00: Vittnesförhör (delvis stängda dörrar).

- Fredagen den 22 september kl. 14.30: Vittnesförhör (stängda dörrar).

- Fredagen den 22 september kl. 15.15: Vittnesförhör (öppna dörrar).

- Måndagen den 25 september kl. 09.00–16.30: Den tilltalades personliga förhållanden och slutanföranden (stängda dörrar i mindre mån).

- Tisdagen den 26 september kl. 09.00–16.30: Reservdag. Eventuellt fortsatta slutanföranden (stängda dörrar i mindre mån).

Beställning av handlingar

Stämningsansökan och delar av förundersökningen bedöms vara offentliga och möjliga att lämna ut. För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt, avdelning 4, som nås på stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och 08-561 65 410. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

Förundersökningen består till viss del av sekretessbelagda uppgifter och dessa uppgifter bedöms därför inte kunna lämnas ut. De sekretessbelagda uppgifterna har dels maskerats i de bilagor som i övrigt är offentliga, dels lagts i en särskild bilaga vilken bedömts vara sekretess-belagd i sin helhet.

Platsbokning och ackreditering

För den del av huvudförhandlingen som är offentlig finns det ett mycket begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast onsdagen den 30 augusti 2023 kl. 12.00 genom e-post eller telefon till domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktinformationen.

Eftersom det endast finns ett mycket begränsat antal åhörarplatser kommer det sannolikt inte finnas platser för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa eventuella platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Tingsrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Övrigt

Rådmannen Jakob Hedenmo kommer att vara ordförande vid huvudförhandlingen och döma i målet tillsammans med tre nämndemän.

Kontakt

Mats Sjöberg, domstolshandläggare

08-561 654 06

mats.sjoberg@dom.se

Ansvarig handläggare