Åtal för försök till mord genom skottlossning i köpcentrum i Kristianstad

2022-03-16

Den 3 augusti 2021 utbröt skottlossning i Gamlegårdens centrum i Kristianstad. Tre personer har nu åtalats för bl.a. försök till mord. Ytterligare två personer har åtalats för skyddande av brottsling. Enligt åtalet skadades tre personer av skottlossningen.

Huvudförhandlingen kommer att äga rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö den 28 mars 2022 samt den 1, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 25 och 26 april 2022, alla dagar med början kl. 9.00. Preliminärt beräknas dagarna komma att disponeras på följande sätt.

Dag 1: yrkanden, inställningar och sakframställningar

Dag 2–5: förhör med målsägandena och de tilltalade

Dag 6–8: vittnesförhör

Dag 9: slutanföranden

Dag 10: reservdag

Det kan förutses att huvudförhandlingen kommer att vara offentlig.

Den som önskar närvara som åhörare vid huvudförhandlingen bör infinna sig i god tid och kommer att behöva genomgå säkerhetskontroll.

Åhörare vid huvudförhandlingen får inte samtala, göra otillbörliga gester, fotografera, filma eller hålla en mobiltelefon i handen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad (se nedan om visst undantag för massmedia).

Platser kommer att finnas reserverade för massmedia. Journalister som sitter på särskilt anvisade platser kommer att få använda tekniska hjälpmedel för att skriva.

Den som vill beställa t.ex. stämningsansökan kan mejla till bestallningartkr@dom.se. Ange målnummer och vilken handling som önskas.

Någon detaljerad huvudförhandlingsplan är ännu inte klar men beräknas vara klar den 17 mars 2022 och kan då beställas via bestallningartkr@dom.se.