Årsredovisningen för 2023 lämnas till regeringen

2024-02-22

Årsredovisningen för 2023 visar ett verksamhetsår där Sveriges Domstolar uppnått fler verksamhetsmål vid domstolarna och nämnderna jämfört med året innan. Totalt uppnåddes sex av regeringens tretton verksamhetsmål och det var fler domstolar som klarade verksamhetsmålen än föregående år.

- Det har varit ett hårt tryck på domstolarna. Till exempel var antalet mål, framför allt brottmål, som kom in till de allmänna domstolarna rekordhögt efter ett år med minskat inflöde, säger Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket.

Thomas Rolén är generaldirektör på Domstolsverket.