Anställd på HVB-hem dömd till fängelse för bland annat våldtäkt mot barn

2022-10-26

Det var under hösten/vintern år 2021 som en anställd på ett HVB-hem i Skövde vid flera tillfällen bland annat hade samlag med en flicka som var 15 år när övergreppen inleddes. Flickan vistades på hemmet eftersom hon var omhändertagen enligt lagen om vård av unga. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Straffet bestämdes till fängelse 5 år. Tingsrätten bestämde även att mannen skulle betala skadestånd till flickan med 380 000 kr.

Den dömda mannen liksom åklagaren överklagade tingsrättens dom. Mannen ville att hovrätten skulle frikänna honom medan åklagaren begärde att straffet skulle skärpas. Hovrätten har nu bestämt att tingsrättens dom ska stå fast i alla delar.

– Hovrättens majoritet har värderat bevisningen på i huvudsakligen samma sätt som tingsrätten och kommit fram till att det genom flickans berättelse - som får stöd av den övriga utredningen i form av bland annat mejl- och sms-konversationer samt vittnesuppgifter – är bevisat att flickan utsatts för övergrepp på det sätt åklagaren påstått säger Niklas Rundberg, hovrättslagman.

De båda nämndemännen är skiljaktiga och vill frikänna mannen från åtalen gällande våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. En av nämndemännen vill också frikänna mannen från åtalen avseende grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.