Angående åtal avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan

2021-11-11

Tingsrätten har fått in ett stort antal förfrågningar om att få ta del av förundersökningen i målet gällande medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan. Förundersökningen är mycket omfattande, enligt uppgift cirka 80 000 sidor. För närvarande pågår ett arbete med att få in materialet i vårt ärendehanteringssystem. Beroende på omfattningen tar detta tid. För närvarande är ca 70 filer i systemet. Beräkningen är att det är mer än dubbelt så många filer som ska in innan hela förundersökningen har lagts in. Det går bra att begära ut den del som redan finns i systemet men man kan också vänta och få hela förundersökningen på en gång. Vi arbetar så skyndsamt som möjligt.

För mer information angående målet, se pressmeddelandet som publicerades under förmiddagen.