Ändring i Gävle tingsrätts huvudförhandlingsplan i mål nr B 3807-22

2023-05-25

Tingsrätten håller huvudförhandling i mål om mord den 5 november 2022 i Gävle. Huvudförhandlingen pågår för närvarande i Attunda tingsrätt. Huvudförhandlingsdagen den 29 maj 2023 har ställts in. Förhandlingen fortsätter som planerat den 30 maj 2023 kl. 09:30 i Attunda tingsrätt.