Ändrad huvudförhandlingsplan i mål mot två före detta advokater

2022-06-17

 Den nya planen bifogas här.

Ändrad huvudförhandlingsplan mål B 3332-22pdf