Allras ägare ska betala skatt och arbetsgivaravgifter – men skadeståndsskyldighet påverkar beloppen

2022-05-02

I domarna har förvaltningsrätten kommit fram till att prissättningen vid warrantaffärerna konstruerats för att skapa en viss förutbestämd marginal. Denna har sedan använts för att köpa aktier till ett betydande överpris. Transaktionerna har varit beroende av varandra och har lett till stora vinster för de personer som har planerat och genomfört dem.

- Förvaltningsrätten anser att det klart framgår att syftet med transaktionerna varit att berika vissa särskilda personer, däribland Allras dåvarande ägare Alexander Ernstberger och David Persson Rothman. Inkomsterna är därför skattepliktiga och arbetsgivaravgifter ska betalas. Den fällande domen från Svea hovrätt gör dock att skatterna och arbetsgivaravgifterna sätts ner i sin helhet, säger Petra Andersson, rådman.

Mål: 12118 m.fl.