Allra International Vd är nu efterlyst och häktad i sin frånvaro

2017-10-24

Stockholms tingsrätt har häktat Evran Mersin, i sin utevaro, med anknytning till Allra Pension AB misstänkt för trolöshet mot huvudman, grovt brott.

Tingsrätten har även beslutat om kvarstad på ett belopp om 242 395 985 kr jämte ränta för att säkra ett eventuellt skadestånd eller förverkande. Åklagaren ska på grund av kvarstadsbesluten väcka åtal senast den 23 november 2017. Om den utredningstiden är otillräcklig får åklagaren begära att tiden förlängs. Tingsrätten prövar i så fall om en förlängning ska medges. 

Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt.

Mål: B12440-17