43-åring man döms för omfattande sexualbrottslighet riktad mot barn på Filippinerna

2022-01-04

Brotten riktades mot barn i Filippinerna och har bestått i att den dömde mannen, som befunnit sig i Sverige, vid chattkonversationer och videosamtal instruerat en kvinna som bor på Filippinerna att företa sexuella handlingar mot flickor under 15 år. Flickorna fick även under videosamtal posera sexuellt för mannen. Den nu dömde mannen hade betalat betydande belopp till kvinnan på Filippinerna för att övergreppen på barnen skulle genomföras.

Misstanken mot mannen för brott har uppkommit genom utredning, som i samarbete mellan amerikanska och filippinska myndigheter, företagits i syfte att lagföra personer på Filippinerna som tillhandahåller livestreamade övergrepp på barn till betalande kunder. Utredningsmaterial från dessa utredningar har överlämnats till svensk polis.

Omfattande material

Under den svenska polisens utredning av brotten påträffades hos den dömde mer än 2 300 filer med barnpornografiskt material, bilder och filmer, varav nästan 800 bedömdes vara grovt barnpornografiska. Dessutom döms mannen för att ha förvärvat och betraktat ett tiotal barnpornografiska bilder och sju sådana filmer, vilka delvis bedömts ha varit grovt barnpornografiska.

Åtal för två fall av våldtäkt och två fall av grovt övergrepp mot barn ogillades. Dessutom ogillades åtal för två fall av barnpornografibrott, som bedömdes vara ringa och därmed preskriberade eftersom åtal inte hade delgetts inom preskriptionstiden.

I åtalet var sammanlagt 28 målsägande inblandade. Av dessa var samtliga, utom en flicka född 2007, oidentifierade. Två målsägande var inte underåriga. Den identifierade flickan, som företräddes av en särskilt utsedd företrädare för barn, får skadestånd med sammanlagt 235 000 kr för två våldtäkter och för ett fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Den dömde ska kvarbli i häkte.