18 års fängelse för mord

2021-09-03

Tingsrätten dömer en 41-årig man för att ha mördat sin fru i en lägenhet i Fisksätra den 3 december 2020. Mannen har erkänt att frun skjutits med hans pistol men sagt att det var en olyckshändelse. Tingsrätten bedömer att skottet måste ha avlossats avsiktligt och att mannen alltså hade uppsåt att döda. Det som varit avgörande för denna bedömning har varit den tekniska bevisningen om skottet. Det har inte klarlagts vilket motiv mannen hade. Efter genomgången rättspsykiatrisk undersökning har tingsrätten bestämt påföljden till 18 års fängelse. Mannen ska betala skadestånd till anhöriga.

Det finns fall där det inte går att reda ut motivet. Mycket i målet har handlat om det fanns ett hedersmotiv. Rätten ansåg det inte styrkt att det förekom en hederskultur i detta fall eller att det fanns en hedersaspekt bakom mannens agerande, säger chefsrådman Patrik Alm, rättens ordförande.

Två nämndemän är skiljaktiga och vill bestämma påföljden till livstids fängelse eftersom de anser att ett hedersmotiv är styrkt.