Hjälpsidor Etiska regler - Lexbase
Tillbaka

Etiska regler

Eftersom vi hanterar känslig information, om än helt offentlig, är det viktigt att vi skyddar utsatta parter, såsom vittnen och offer. Vi garanterar att dessa inte är sökbara liksom att domstolsbeslut i sekretessfrågor efterföljs. Domarna visas i sin helhet för att inte ge en vinklad bild och vi ansvarar för att ingen manipulering av data görs. På grund av dessa etiska ställningstaganden tillämpar vi följande regler:
  • Vittnen samt brottsoffer är EJ sökbara
  • Vittnen och offer visas EJ, om domstol beslutat om sekretess
  • Personer under 18 år är EJ sökbara
  • Vi ansvarar för att ingen manipulering av data görs