Hjälpsidor Lexbase har utgivningsbevis för databas - Lexbase
Tillbaka

Lexbase har utgivningsbevis för databas

Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.lexbase.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser. Webtjänsten drivs och kontrolleras av Lexbase och ansvarig utgivare är Gunnar Axén. Utgivningsbeviset innebär att:
  • Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inte om tillämpningen av lagen strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.
  • Myndigheter får inte förhandsgranska eller försvåra publicering.
  • Verksamma på en redaktion får inte avslöja meddelarens identitet.
  • Meddelare har rätt att vara anonyma och myndigheter får inte forska efter personer som är verksamma på en redaktion eller avslöja meddelandens identitet.
  • Utgivaren ansvarar för det som publiceras.
  • Särskilda regler är gällande för s.k. yttrandefrihetsbrott.