Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ung man döms för mord på Väster

2020-07-10

 En 20-årig man döms i dag till 13 års fängelse för att ha knivhuggit en 19-årig man till döds.

Share Öppna i ny flik

Dom i stort narkotikamål

2020-07-10

 Helsingborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i det stora narkotikamålet där rättegången pågått under ett år och tolv unga män varit åtalade för narkotikabrott. Tingsrätten dömer samtliga tilltalade för narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående grov våldtäkt mot barn med mera

2020-07-10

 Tingsrätten har idag kl. 11.00 meddelat dom i målet mot en man och en kvinna från Vara kommun. Åtalet som väcktes den 1 juni 2020 omfattar 20 åtalspunkter, bland annat åtalspunkterna grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, våldtäkt mot barn, grov fridskränkning, grovt barnpornografibrott, sexuellt ofredande m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på darknet

2020-07-09

 Stockholms tingsrätt frikänner den person som åtalats för att ha administrerat och ansvarat för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på darknet. Han döms för viss annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

En kulturmiljöförening har fått rätt att överklaga ett detaljplanebeslut som var av betydelse för kulturmiljön

2020-07-09

 Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat att anta en detaljplan för en fastighet vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Planen avser del av ett område som har pekats ut som riksintresse och förutsätter rivning av en befintlig byggnad. En förening med ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen överklagade beslutet.

Share Öppna i ny flik

Bodelningsavtal jämkas

2020-07-09

 Målet rör vilka utgångspunkterna för prövningen ska vara när det påstås att ett bodelningsavtal ska jämkas eller förklaras ogiltigt enligt grunderna för vissa bestämmelser i avtalslagen. Högsta domstolen slår fast att det finns anledning att ta hänsyn till de särdrag som utmärker olika slags avtal på familjerättens område.

Share Öppna i ny flik

Ung man frikänns för självstudier i påstått terrorsyfte

2020-07-09

 Västmanlands tingsrätt frikänner en man som åtalats för att ha tagit del av instruktioner om bl.a. tillverkning och användning av sprängämnen och vapen i avsikt att använda dem för att begå eller medverka till terrorhandlingar. Mannen frikänns eftersom det inte är bevisat att han haft en sådan avsikt.

Share Öppna i ny flik

Thomas Rolén blir ny GD för Domstolsverket

2020-07-09

 Regeringen har i dag tillkännagivit att Thomas Rolén blir ny generaldirektör för Domstolsverket. Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Share Öppna i ny flik

Grovt brott att inneha en pistol i samband med hantering av narkotika i överlåtelsesyfte

2020-07-08

 Vid en husrannsakan i en bostad hittades ett parti kokain som var avsett för försäljning och en pistol med tillhörande skarp ammunition. Mannen i vars bostad fynden gjordes åtalades för bl.a. narkotikabrott och grovt vapenbrott. Frågan i målet var om vapenbrottet skulle bedömas som grovt eller av normalgraden.

Share Öppna i ny flik

Byggstart för nya Hudiksvalls tingsrätt i september

2020-07-08

 Domstolsverket tecknade avtal om ny domstolsbyggnad i Hudiksvall för ungefär ett år sedan. Nu står det klart att byggstart planeras till september i år.