Information om huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

2023-04-04

Hovrättens huvudförhandling kommer att starta måndagen den 17 april 2023 kl. 9.30 och hållas i hovrättens lokaler på Riddarholmen i Stockholm.

De inledande fyra dagarna kommer att ägnas åt sakframställningar (17, 18, 20 och 21 april). Därefter övergår hovrätten till att hålla enskilt sammanträde för att ta del av de inspelade förhören från tingsrätten. Den 22–23 maj fortsätter förhandlingen med kompletterande vittnesförhör. Förhandlingen planeras att avslutas med parternas slutanföranden den 24 maj.

Platser till media och allmänhet

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen i Svea hovrätt och dessa är i första hand avsedda för journalister. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till Svea hovrätt. Adressen finns längst ner på sidan. Platserna kommer att fördelas på så sätt att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt endast i mån av plats. Vid ankomst till hovrätten ska presslegitimation uppvisas.

Det kommer även finnas ett begränsat antal åhörarplatser för allmänheten. Om intresset från allmänheten är stort kommer det finnas platser i en sidosal med ljud- och bildöverföring från huvudsalen. Allmänheten kan inte boka platser.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.30.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får som utgångspunkt använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen.

Vid förhandlingen kommer säkerhetskontroll att genomföras.

 Boka åhörarplats för massmediasvea.avd3@dom.se